Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Alles in huis voor de zorg bij u thuis!
U bent hier: Over Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Aangenaam kennismaken!

maatschappelijke zetel Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een autonome en integrale thuiszorgdienst, in 1948 opgericht als Vereniging Zonder Winstoogmerk, met maatschappelijke zetel in Brugge.

Familiezorg West-Vlaanderen vzw biedt aangepaste zorg aan alle zorgbehoevenden, ongeacht stand, politieke, filosofische en/of godsdienstige overtuiging en lidmaatschap van ziekenfonds. Hiervoor beschikt Familiezorg West-Vlaanderen vzw over een waaier van diensten. Zo kan Familiezorg West-Vlaanderen vzw de hulp en zorg in uw huis optimaal en continu organiseren.

Aantal medewerkers
In dienstverband 1657
Vrijwilligers 436

Ruim 2000 geëngageerde medewerkers zetten zich dagelijks in over heel West-Vlaanderen en in de grensgebieden van Oost-Vlaanderen (Thuiszorg De Zon). Zij streven er naar kwaliteitsvolle zorg.

Hierbij benaderen onze medewerkers alle cliënten en hun omgeving met respect. Respect voor uw eigenheid, leefgewoonten, overtuiging en uw privacy.

Familiezorg West-Vlaanderen vzw werkt in de eerste plaats samen met u en uw omgeving, maar ook met uw huisarts, verpleegkundige, kinesitherapeut, apotheker, ... Dit geldt ook voor alle sociale diensten, ziekenhuizen, dagcentra,... De samenwerking gebeurt enkel met uw toestemming.

Integrale thuiszorg: ongeveer 10.000 cliënten in 2014!
Gezinszorg 6074
Thuiskraamzorg 1086
Poetsdienst 909
Dienstencheques 1035
Klusjesdienst 304
Aanvullende Thuiszorg 704
Zon & Zorg 24

Hier vindt u enige achtergrond bij onze missie, visie en waarden.

Eén van de 15 regiohuizen van Familiezorg West-Vlaanderen vzw ligt waarschijnlijk bij u in de buurt.
Meer informatie? Neem een kijkje op onze contactpagina.