Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Alles in huis voor de zorg bij u thuis!
Afdrukken (pop-up)
U bent hier: Diensten | Foton | Een steen in je hand

Een steen in je hand

Tweedaagse introductiecursus voor begeleiders van een ontmoetingsgroep voor personen met dementie

Boek 'Een steen in je hand'

Het gaat er niet om te spreken
Of te zwijgen:
het gaat erom tussen woord en stilte
iets open te maken
...
Roberto Juarroz

Foton organiseert en begeleidt sinds vier jaar een ontmoetingsgroep voor personen met dementie. Het is een belevings- en ervaringsgeoriënteerde groep waarin het uiten en delen van emoties en ervaringen, het samen zoeken naar zin en betekenis en het delen van manieren om zich te handhaven, belangrijke thema’s zijn. Dergelijke groep biedt personen met dementie een eigen veilige plek die extra betekenis geeft aan hun bestaan en hen ondersteunt in het proberen verwerken van hun ziekte.
Vanuit een diepe verbondenheid met mensen met dementie willen wij met deze ontmoetingsgroep een aanvulling bieden op het bestaande hulpaanbod voor mensen met dementie.
Tijdens deze tweedaagse introductiecursus willen wij onze jarenlange ervaring delen met andere hulpverleners. De auteurs van het boek 'Een steen in je hand' begeleiden de introductiecursus.

Voor wie

Voor hulpverleners uit de thuis- en ambulante zorg en de residentiële sector, die de intentie hebben om dergelijke groep op te starten. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen.

Voorwaarden tot het volgen van de introductiecursus

 • Het opnemen van een engagement om zelf een groep op te starten
 • Kennis hebben van de basisprincipes van belevingsgerichte zorg
 • Actieve deelname in interactie met de groep
 • Het lezen van het boek 'Een steen in je hand'. Dit wordt op voorhand aan de deelnemers bezorgd.

Data en lestijden

Data: vrijdag 25/09/2009 en dinsdag 20/10/2009, telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie: Regionaal Expertisecentrum Dementie Foton, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
tel. 050 44 67 93

Inhouden van de introductiecursus

Dag 1

 • Kennismaking en duiding
 • Beeldvorming dementie en ritueel: Bart Deltour, coördinator Foton
 • Bespreekbaarheid van de ziekte en waarheidsmededeling: Dr. Lieve Lemey, ouderenpsychiater
 • Algemeen concept van de groep, principes, groepsdynamiek en vaardigheden: Claire Meire, Fotonconsulente
 • Relaxatie: Heidi Huys en Karl Devreese, kinesi- en relaxatietherapeuten

Dag 2

 • Het meevolgen en observeren van een groepssessie met personen met dementie
 • Reflectie en dialoog over de groepssessie van de ochtend
 • Organisatorische aspecten

Kostprijs

De prijs van de cursus bedraagt 195 euro per persoon. In deze prijs zijn het boek 'Een steen in je hand' en de broodmaaltijden inbegrepen.

Inschrijven

Inschrijven gebeurt via doorgeven van naam, contactgegevens (adres, tel, e-mailadres), organisatie en functie op fotondoc@dementie.be
Inschrijving is pas geldig na overschrijving op rekeningnummer KBC 471-5361071-78 van Familiezorg West-Vlaanderen vzw met vermelding "naam deelnemer + foton intro".