Afdrukken (pop-up)
Je bent hier: Diensten | Praktijkhulp / Poetsdienst

Praktijkhulp / Poetsdienst

Wat kan de praktijkhelp(st)er voor u doen?

Een praktijkhelp(st)er van Thuiszorg Familiezorg kan u bijstaan bij het onderhoud van uw woning:

 • stof afnemen
 • stofzuigen
 • schuren, dweilen, boenen van vloeren in de bewoonde ruimtes
 • schoonmaken van het sanitair in de woning
 • afzemen, boenen van houtwerk, metaal en meubels
 • schoonmaken van vensters en ramen die met een huishoudtrap bereikbaar zijn
 • stoep schoonmaken
 • gelegenheidsonderhoudswerken: deuren afwassen, luchters schoonmaken, koelkast en diepvries reinigen, enz.
 • het onderhoud van textiel: wassen en strijken

In overleg met de praktijkhulpverantwoordelijke kan zij / hij ook instaan voor:

 • opwarmen van maaltijden
 • kleine, dringende boodschappen in de buurt

Praktisch

De praktijkhelp(st)er werkt altijd samen met een praktijkhulpverantwoordelijke. Samen streven zij naar kwaliteitsvolle dienstverlening.

Wanneer u zich tot Thuiszorg Familiezorg wendt, dan zal de praktijkhulpverantwoordelijke u een huisbezoek brengen

Met haar kunt u heel concreet de uren, dagen en de inhoud van de hulpverlening bespreken.

Zij houdt met u contact om de hulp te regelen, te evalueren en bij te sturen.

Heeft u na verloop van tijd bijkomende, huishoudelijke of verzorgende taken nodig? Dan kan de praktijkhulpverantwoordelijke u informeren over een eventuele overschakeling naar gezinszorg of andere vormen van zorgverlening.

Financieel

Praktijkhulp wordt aangeboden vanuit onze dienst voor logistieke hulp. De financiële bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Ook met dienstencheques kunt u een beroep doen op praktijkhulp.

Praktijkhulp bij u?

Voor meer informatie over praktijkhulp kunt u zich steeds wenden tot één van onze regiohuizen.