Afdrukken (pop-up)
Je bent hier: Steun Thuiszorg Familiezorg

Steun Thuiszorg Familiezorg

De pioniers van Thuiszorg Familiezorg hebben in het verleden de dienst doen groeien en bloeien via collectes op het strand en in kerken...
Wij willen op een eigentijdse manier deze traditie verderzetten. Zo hopen we de vrijheid te behouden om onze droom van een menswaardige thuiszorg te realiseren.

U kan de werking van Thuiszorg Familiezorg concreet steunen door:

  • een gift over te maken op het rekeningnummer van Thuiszorg Familiezorg
    IBAN: BE69 4715 3610 7178 - BIC: KREDBEBB
    met vermelding: “naam + voornaam + steun Familiezorg + KBO-nummer (voor bedrijven en organisaties)”
    Bij giften vanaf 40 euro bezorgt Thuiszorg Familiezorg een fiscaal attest.
  • een organisatie, onderneming, particulier of serviceclub als mogelijk steunlid aan ons voor te stellen
  • ideeën voor sponsoringsacties aan ons voor te stellen, eventueel in samenwerking met organisaties of verenigingen (bv. jeugdbeweging, hobbyclub, vriendengroep, sportbeweging...)

U kan ons contacteren via een regiohuis of het provinciehuis van Thuiszorg Familiezorg.