Je bent hier: Over Thuiszorg Familiezorg

Aangenaam kennismaken!

maatschappelijke zetel Thuiszorg Familiezorg (officieel: Familiezorg West-Vlaanderen vzw) is een autonome en integrale thuiszorgdienst, in 1948 opgericht als Vereniging Zonder Winstoogmerk, met maatschappelijke zetel in Brugge.

Thuiszorg Familiezorg biedt aangepaste zorg aan alle zorgbehoevenden, ongeacht stand, politieke, filosofische en/of godsdienstige overtuiging en lidmaatschap van ziekenfonds. Hiervoor beschikt Thuiszorg Familiezorg over een waaier van diensten. Zo kan Thuiszorg Familiezorg de hulp en zorg in uw huis optimaal en continu organiseren.

Aantal medewerkers
In dienstverband 1758
Vrijwilligers 432

Ruim 2000 geëngageerde medewerkers zetten zich dagelijks in over heel West-Vlaanderen en in de grensgebieden van Oost-Vlaanderen (Thuiszorg De Zon). Zij streven er naar kwaliteitsvolle zorg.

Hierbij benaderen onze medewerkers alle cliënten en hun omgeving met respect. Respect voor uw eigenheid, leefgewoonten, overtuiging en uw privacy.

Thuiszorg Familiezorg werkt in de eerste plaats samen met u en uw omgeving, maar ook met uw huisarts, verpleegkundige, kinesitherapeut, apotheker, ... Dit geldt ook voor alle sociale diensten, ziekenhuizen, dagcentra,... De samenwerking gebeurt enkel met uw toestemming.

Hier vindt u enige achtergrond bij onze missie, visie en waarden.

Eén van de 15 regiohuizen van Thuiszorg Familiezorg ligt waarschijnlijk bij u in de buurt.
Meer informatie? Neem een kijkje op onze contactpagina.