Afdrukken (pop-up)
Je bent hier: Diensten | Regionaal Dienstencentrum Zonnewende

Regionaal Dienstencentrum Zonnewende

Regionaal Dienstencentrum Zonnewende Het Regionaal Dienstencentrum Zonnewende biedt informatie, advies, vorming en ondersteuning, en dit over alles wat met thuiszorg te maken heeft.

Thuiszorgcliënten, mantelzorgers en vrijwilligers in de thuiszorg kunnen bij het Regionaal Dienstencentrum Zonnewende terecht. Zonnewende ondersteunt mensen in heel West-Vlaanderen en de aangrenzende gemeenten van Oost-Vlaanderen.

Waarvoor kunt u een beroep doen op Zonnewende?

 • Informatie en advies over thuiszorg
  Alle mogelijke inlichtingen rond hulp- en dienstverlening aan huis (voor-
  zieningen, tegemoetkomingen, ...). Informatiebrochures over courante thuiszorgonderwerpen.

 • Ergotherapie aan huis
  Onze gespecialiseerde ergotherapeute kan u een huisbezoek brengen. Zij biedt vrijblijvend tips om uw dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.
  Ook kan zij u persoonlijk advies geven over hulpmiddelen, hef- en tiltechnieken, revalidatie...

 • Uitleendienst
  Wij geven u professioneel advies en ondersteuning waardoor u, in alle discretie, kunt kiezen uit gespecialiseerde hulpmiddelen.

 • Woningaanpassing
  Uw veiligheid en comfort staan voorop in ons deskundig advies over kleine of grote woningaanpassingen, zoals een aangepaste rolstoel, de installatie van een traplift, ...

 • Personenalarmering
  Een personenalarm thuis kan een belangrijke geruststelling en veiligheid bieden voor u en uw mantelzorgers. Meer informatie.

 • Coördinatie van het multidisciplinair overleg
  Op uw vraag kan Zonnewende het overleg coördineren tussen de zorgverleners van uw keuze, zoals de huisdokter, thuiszorgdienst, thuisverpleegkundige, kinesitherapeut... Uiteraard hebben uzelf en uw familie steeds de mogelijkheid om bij dit overleg aan te sluiten.

Heeft u een vraag voor het Regionaal Dienstencentrum Zonnewende?

 Mijn vraag voor Zonnewende 
 
Contactgegevens
 
 
Typ de letters / cijfers over: (*)

Velden met een * zijn verplicht in te vullen.   

De gegevens die u via dit contactformulier aan Familiezorg West-Vlaanderen bezorgt, behandelen wij vertrouwelijk en met de grootste discretie. We volgen hierin de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Ze worden enkel en uitsluitend gebruikt in functie van uw vraag voor het Regionaal Dienstencentrum Zonnewende.
U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en te verbeteren.

Contact

Alle gegevens vindt u op onze contactpagina.