Afdrukken (pop-up)
Je bent hier: Nieuws en actualiteit | Symbolische Midzomeravond

Symbolische Midzomeravond

Publicatie: dinsdag 24 juni 2014

In Brugge vond op Midzomeravond (21 juni 2014) in de geborgenheid van het binnenplein van Kopje Troost op het Biskajersplein een eenvoudig lichtritueel plaats. Begeleid door muziek en woord en terwijl de donkerte viel, werd de kern van het labyrint gestaag gevuld met licht. Met deze symbolische actie richtte Familiezorg West-Vlaanderen vzw haar schijnwerpers op de thuisnachtzorg door vrijwilligers.

In 2013 verzekerden de teams van vrijwilligers van Familiezorg West-Vlaanderen vzw immers 3382 nachten oppas en assistentie bij cliënten in West- en Oost-Vlaanderen.

Laura Picard, directie zorgbeleid van Familiezorg West-Vlaanderen vzw:

“Daarmee maakten onze nachtvrijwilligers het verschil

  • voor 153 cliënten. Dankzij de inzet van de vrijwilligers zien zij hun diepste wens vervuld: thuis verzorgd kunnen worden, thuis kunnen blijven wonen.
  • voor zovele mantelzorgers. Dankzij de tussenkomst van de vrijwilligers kunnen zij de zorg volhouden voor hun vader, hun moeder, hun zoon, hun zus, hun buur, hun liefste. Niet één dag, niet één week, maar vaak maanden en jaren.
  • voor onze maatschappij. De vrijwilligers doorprikken het beeld van een koele samenleving waar alle zorg te koop wordt aangeboden. Ze getuigen van een warme samenleving waar mensen in alle vrijheid en van harte iets kunnen en willen betekenen voor elkaar.
  • voor de beleidsmakers en de financiers van de zorg. Meer dan 1 miljoen euro per jaar zou onze overheid moeten uitgeven als deze nachtzorg door professionelen en niet door vrijwilligers zou gebeuren. “