Afdrukken (pop-up)
Je bent hier: Opleiding | Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier: Opleiding tot verzorgende/zorgkundige

Heb je interesse in onze opleiding tot verzorgende/zorgkundige? Vul dan hier het aanmeldingsformulier in! De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht in te vullen.

 Naam- en adresgegevens 
 
 Persoonlijke gegevens 
 
 
 
  (dd/mm/jjjj)
 Gegevens i.v.m. opleiding 
 
 
 
 


 
Typ de letters / cijfers over: (*)

Velden met een * zijn verplicht in te vullen.   

De gegevens die u via dit contactformulier aan Familiezorg West-Vlaanderen bezorgt, behandelen wij vertrouwelijk en met de grootste discretie. We volgen hierin de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Ze worden enkel en uitsluitend gebruikt in functie van uw kandidatuur voor de opleiding verzorgende/zorgkundige.
U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en te verbeteren.