Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Alles in huis voor de zorg bij u thuis!
U bent hier: Familiezorg sportief

Familiezorg sportief

Beweegt u graag? Dan is uw hulp van harte welkom! Om onze dienst een duwtje in de rug te geven zijn we op zoek naar mensen die deelnemen aan een bewegingsevenement in een Familiezorgshirt.

Dit zijn de eerstkomende evenementen waaraan we vanuit Familiezorg West-Vlaanderen vzw deelnemen:

U kunt uw prestatie ook laten sponsoren.

Ook u kunt meesporten!

 
 
 
 
 
 

 
Laat u zich sponsoren voor minimaal 50€, dan mag u het achteraf houden. Draagt u het technisch shirt uit solidariteit, dan vragen we u het na de wedstrijd terug te bezorgen.
Typ de letters / cijfers over:

De gegevens die je via dit contactformulier aan Familiezorg West-Vlaanderen bezorgt, behandelen wij vertrouwelijk en met de grootste discretie. We volgen hierin de Europese Verordening voor Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden enkel en uitsluitend gebruikt in functie van uw interesse in onze toekomstige sportieve activiteiten.
U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en te verbeteren.